Wettelijke vermeldingen

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de naleving van de algemene voorwaarden beschreven in het tabblad Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site (“AV”).

 Door deze site te bezoeken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

De website www.samayaco-work.be (hierna de “Site”) wordt online gezet, beheerd en is eigendom van SAMAYA SRL, waarvan de juridische gegevens als volgt luiden

  • Bedrijfsnaam: SAMAYA
  • Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
  • Ondernemingsnummer: 0766.774.706
  • Kantooradres: Waverstraat 1110, 1160 Brussel.
  • E-mailadres: info@samayaco-work.be 
  • Telefoonnummer : 
  • Contactpersoon: Laurent FRASCHINI
  • RPM : Rechtbank voor Franstalige Ondernemingen in Brussel
  • Vergunning / toezichthoudende autoriteit / gedragscode: geen
  • BTW : onderworpen aan de BTW